Miljö- & råvarupolicy

Vi vill driva vår verksamhet med så liten påverkan som möjligt på miljö- och klimat. Vi gillar devisen “Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” och lägger stor vikt vid att göra vad vi kan. Dessutom jobbar vi med att hela tiden höja ribban för vi vill ju göra mer.

Bake My Day har tagit beslutet att köpa svenska och lokala råvaror i så stor utsträckning som möjligt. I dagsläget innebär det att vi använder svenskt spannmål, svenskt smör, socker från svenska socker betor och svensk vispgrädde i våra bröd och bakverk. Vi jobbar aktivt med att öka andelen svenskt och lokalproducerat inom våra olika råvarukategorier.

Närodlat och svenskt ger oss, förutom stödet till svensk odling och djurhållning, möjligheten att korta leveransvägen för många råvaror - våra råvaror åker helt enkelt färre mil på våra vägar vilket ger en mindre miljöpåverkan. Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi också med att minimera mängden emballage/förpackningar och dess miljöpåverkan.

Bake My Day arbetar kontinuerligt med att minimera svinn och kassation i produktionen. Vi har satt upp interna mål för vår verksamhet och mäter kontinuerligt hur vi presterar mot dessa.

Bake My Day vill vara ett lokalt bageri, med Mälardalen som vår marknad. Detta minimerar behovet av långa transporter. Vi arbetar ständigt med att optimera våra leveransrutter vilket resulterar i färre körda kilometer och därmed lägre bränsleförbrukning och miljöpåverkan.

Certifikat

Group 805@2x