Bake The World A Better Place

Bake My Day och Hand in Hand Sweden har sedan 2023 ett långsiktigt samarbete där brödet står i centrum. En delad syn på grundläggande värden som hållbarhet, entreprenörskap och generositet lyfter syftet med engagemanget – att stötta Hand in Hands kamp mot fattigdomen i världen.

Samarbetet innebär en chans att nå ut brett och öka kunskapen om situationen för världens fattiga hos nya målgrupper. Av de över fem miljoner människor som under senaste 20 åren genomgått Hand in Hands entreprenörskapsträning, finns många som idag driver små lönsamma bagerier i till exempel Kenya och Indien. Det finns en äkta och fin match mellan våra två varumärken.

"Vi är väldigt glada och förhoppningsfulla inför vårt samarbete, det betyder mycket för oss att nå ut brett och öka kunskapen om situationen för världens fattiga hos nya målgrupper."

Stina Götbrink Generalsekreterare,

Hand in Hand Sweden

"Vi är stolta över detta partnerskap som bygger på vår gemensamma passion för entreprenörskap, innovation och kreativitet. Tillsammans hjälper vi människor att ta makten över sina egna liv och bygga en ljusare framtid för sina familjer."

Moses Isik VD,

Bake My Day