Group 857@2x

Vår arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet hos Bake My Day leds av arbetsmiljöansvarig chef i samråd med VD och skyddsombud. Vi arbetar systematiskt med att säkra en fysiskt och psykiskt trygg arbetsmiljö. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och trivs. Trivsel skapar energi, kreativitet och glädje - viktiga ingredienser i vår verksamhet. Vi värdesätter mångfald och är glada över att ha många nationaliteter representerade i vårt företag. Olika är bra.

Vi ställer krav på alla anställda att ta eget ansvar för den gemensamma arbetsmiljön.Var och en förväntas vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.